In for the people

Работа в TBI Info

Георги Габров

georgi

1. Представете се (име, образование, заемана позиция, интереси).
Казвам се Георги Владимиров Габров и съм завършил ОКС Магистър по специалността „Информационни технологии в бизнеса“ в СА „Д.А. Ценов“ – гр.Свищов. Заеманата от мен позиция е „Junior Solution Architect“. Основните ми интереси и забавления са свързани предимно със спорта и пътуванията

2. От кога работите в TBI Info?
От 02.12.2013г

3. Как попаднахте в TBI Info, защо?
Бях стажант по време на следването си в университета, след което получих предложение за работа

4. Какви възможности ви предлага работата в TBI Info?
Работата предлага отлична възможност за професионално и кариерно развитие, множество обучения и много добро заплащане спрямо стандарта на живот в България

5. Разкажете за опита, който придобихте по време на работата си в TBI Info.
Това е първа работа за мен и всеки един ден надгражда опита ми както в професионалната сфера така и в отношенията и комуникацията с останалите колеги. Конкретно професионално придобих солиден опит в работата със софтуерния продукт на „Oracle“ – „Taleo Business Edition“. В следствие на различните обучения, на които бях изпратен за сметка на фирмата, познавам много добре начина на работа и настройка на продукта. Също така извън работно време посещавах и курсове по компютърните езици „SQL“ и “PL/SQL“, знанията от които се надявам да имам възможност да доразвия и надградя в бъдеще на работното място

6. Какво ви мотивира?
Мотивира ме дадената ми възможност за развитие в сферата, в която аз желая

7. Какви предизвикателства срещате в работата си?
Всяка една от поставените ми задачи е предизвикателство за мен, тъй като, когато постъпих на работа нямах никакъв опит в тази сфера

8. На какво ви научи работата в TBI Info?
„Няма невъзможни неща!“

9. През какви позиции/проекти сте преминали в TBI Info?
В момента работя по внедряването на „Taleo Business Edition“ в TBI Info

10. Какво харесвате най-много в работата си и средата, в която работите?
Възможността за развитие и колегите

11. Какво ви дава работата в TBI Info?
Възможност за професионално и кариерно развитие съчетани с перфектни работни условия и атмосфера