In for the people

Клиенти

Референтна листа:

• Пенсионно Осигурителна Компания Доверие

• TBI Credit

• TBI Leasing

• TBI Contact Centre

• TBIRUS, Русия

• Dunav-TBI, Сърбия

• Булстрад

• Булстрад Здравно Осигуряванe

• ЗК Лев Инс АД

• Балканстрой АД

• Висша атестационна комисия

• Български пощи

• Комисия за защита на потребителите

• Център за преводи „Лозанова 48“

• Vivacom (миграция на бази данни)

• Уникредит Булбанк (миграция на бази данни)

• Белла България АД