In for the people

Култура

Мисия

Ние от TBI Info, част от Vienna Insurance Group, сме консултанти с експертни познания и опит във внедряването на софтуерни решения за управление на бизнеса.

За нас клиентът е приятел, помагаме си взаимно и намираме гъвкави решения на проблемите.  Успяваме там, където другите спират.

Вярваме в себе си и в успеха на нашите клиенти и перспективите пред тях.

 

Визия

Ние от TBI Info непрекъснато се самоусъвършенстваме, като придобиваме нов опит и надграждаме знанията си, за да продължаваме да бъдем предпочитания избор.

 

Ценности

Лоялност

Обмисляме как всяко наше действие или дума може да се отрази на имиджа на компанията. Ангажирани сме. Имаме доверие в компанията, както и тя в нас.

Отговорност

Имаме свободата да вземаме решения и да отстояваме позицията си с аргументи. Носим отговорността на своите избори.

Екипност

Работим много, но знаем и как да се забавляваме. Споделяме знания и опит. Разчитаме един на друг и си помагаме.

Успех

Ние сме професионалисти, които обичат предизвикателствата и се стремят да създават доволни клиенти. За нас отличното представяне и оценката на постиженията са изключително важни.

Позитивизъм

Гледаме от положителната страна на нещата. Забавляваме се. Отнасяме се добре един с друг в среда без напрежение, където всеки има свобода.