In for the people

Партньори

Партньорски взаимоотношения:

• Оракъл България
• Майкрософт България
• IBM България
• ПолиКомп
• Квазар Микро Украйна
• BIAC Австрия