In for the people

Новини

06/06/2016

За втора поредна година TBI Info се включи в благотворителното състезание Business Run

DSC_0115-2

На 5 юни (неделя) 2016 г. се проведе благотворителен тийм билдинт Business Run, в който участие отново взеха служители на TBI Info. Тази година компанията се включи в състезанието с отбор, в състав Виктория Саксанова, Красимир Живков, Григор Григоров и Павел Павлов. Общият брой на отборите в щафетното бягане бе 255.

Служителите на TBI Info се пребориха за 134-то място, като най-важно за тях бе да подпомогнат благотворителната кауза повече деца да останат със семействата си. Състезанието и тази година  се осъществи съвместно с фондация „За нашите деца”.

DSC_0045-1 DSC_0058-1 DSC_0061-1 DSC_0073-1 DSC_0100-1

18/05/2016

TBI Info има над десетгодишен опит в имплементирането на големи ERP системи

tbi-info

Евгения Симеонова, ръководител отдел “Oracle решения“ в TBI Info

Когато едно предприятие достигне до извода, че бизнесът се е разраснал и неговата комплексност ще бъде управлявана по-ефективно с помощта на ERP система, е важно още от фазата на предварителното проучване да се работи с експерти, които да направят качествен анализ на неговите бизнес процеси. Това са бизнес консултантите. Те разглеждат как биха могли да се оптимизират процесите и ако има проблеми, как да бъдат решени и спрямо този анализ да се имплементира съответстваща система. Желателно е ключовите хора, които взимат решенията, да се вслушат в препоръките. Защото, ако в началото тръгнат не в правилната посока и не построят нещата правилно още на ниво анализ, вероятността това внедряване да не се случи или то да бъде неуспешно, е доста голяма.
Предимството на големите ERP системи е, че те съдържат в себе си добрите, работещи бизнес практики. Ролята на консултанта е да направи и преценка кое може да се поеме със стандартната функционалност и кое е нещото, което е уникално за дадена компания и би трябвало да се направи някаква допълнителна разработка. Именно в това персонализиране на системата се съдържа добавената стойност на
консултантите.
TBI Info има над десетгодишен опит в имплементирането на големи ERP системи, и по-специално – в ERP Oracle E-business Suite. Разполагаме с квалифицирани бизнес аналитици, проектни мениджъри, разработчици, т.е. ние можем да поемем абсолютно пълния цикъл на анализ, внедряване и поддръжка. Преди 2-3 години предприятията и дружествата, в които имахме внедрени такива системи, бяха най-вече от финансовия сектор. Започнахме да обръщаме поглед, обаче, и към компании, които са в други сфери, и по-специално – в производството. Вложихме доста пари, енергия и ресурси в  обучението на нашите специалисти по отношение на производствените модули, тъй като смятаме, че в България това е ниша, в която бихме могли да правим нови проекти.
Какво е другото предимство на големите ERP системи? Ако в началото от нея се ползват 50 или 60 процента, работейки във времето и развивайки се, компаниите получават 100 процента функционалност, която може да се внедри в реална експлоатация в по-късен момент. Примерно, има голям модул за следене на вземанията. Всяко предприятие има проблем с вземанията от клиентите. Компанията получава както ежедневно следене на вземанията, така и комуникация, ако в бъдещ момент реши да продаде тези вземания на факторинг фирма. Т.е. целият бизнесмодел вече го има, разработен е и няма да се наложи след 2 години да плаща допълнително или да прави анализ. Това става заедно с покупката на голямата ERP система.
Това е готова платформа. Тя е достатъчно добре параметризирана, за да може да се настрои спрямо конкретното предприятие или дружество. TBI Info прави точно това – настройва тази платформа спрямо нуждите на конкретния клиент. И препоръчва на клиента как да стане. Т.е. ние отиваме при клиента и казваме – в момента вие работите по този начин, а ние смятаме, че този процес не е ефективен. Предлагаме да го правите по друг начин. Но в крайна сметка окончателното решение е негово. Стигаме до съгласуване, после до договаряне и настройваме системата спрямо интересите на клиента. След това обучаваме персонала и пускаме системата в експлоатация. Обучението на сътрудниците е важно. То ще бъде адаптирано към позициите на всеки в компанията. Защо обучението е важно? Защото така служи телите ще разбират системата, няма да негодуват и да обвиняват ERP проекта.
Ако трябва да се прави миграция от някакви системи – ние я правим. Т.е. „държим всичко за ръка“ до реалното тръгване на системата в експлоатация. За компаниите е важно да продължат контактите с доставчика на ERP системата и след завършване на внедряването. Ако възникнат проблеми, които ИТ отделът не може да отстрани сам, идват нашите специалисти. Доставчикът е необходим и при оптимизацията на внедрената вече система. TBI Info осигурява постоянна връзка на компаниите със своите експерти.

10/05/2016

TBI Info празнува 5 години успешен аутсорсинг за Виена Иншурънс Груп

5th anniversary

TBI Info е средно голяма българска компания, работеща в областта на софтуерното консултиране, по-специално в сектора на системите за застраховане и управление на информацията. Компанията е позиционирана успешно на националния пазар повече от десетилетие, като използва своите конкурентни предимства, за да  утвърди износа на услуги в Централна и Източна Европа преди пет години.  Портфолиото на компанията следва бизнес линия, като съчетава индивидуален подход и партньорство с играчи от световния бизнес. Основни дейности по области са: Изнасянето на SAP ресурси и експертни познания в ЦИЕ. Основната дейност на TBI Info е внедряването на SAP за Виена Иншурънс Груп (ВИГ), като член на групата. Във връзка с много голям SAP проект, TBI Info осигурява ресурси от България за Виена Иншурънс Груп и други от ЦИЕ, а именно: ABAP разработчици, тестери, технически и бизнес консултанти, мениджъри на проекти и др.  През последните пет години TBI Info успя да се позиционира като един гъвкав и надежден консултант, който предлага изискана комбинация от опит в застрахователната индустрия и софтуерни умения. По този начин, от един малък подизпълнител, компанията се превърна в авторитетно дъщерно дружество със значителна перспектива за растеж.

Застрахователни мобилни приложения

Непрекъснатото развитие на TBI Infо е с цел да бъдат иновативни и адекватни при новите технологични тенденции, като по този начин ги прави пионери за друга компания-член на ВИГ -(Булстрад Живот VIG) в контекста на своята Salesforce CRM система. Компанията  доставя дигитален персонализиран подход към застраховани клиенти, като по този начин се превръща в еталон при  стандарта за автоматизирана интерактивна услуга в този сектор в България.

Изпълнение на ORACLE решения

По отношение на други нейни предметни дейности се включват: разработване, внедряване и поддръжка на интегрирани софтуерни решения за управление на бизнеса – TBI Info внедрява Oracle решения и технологии: ERP, CRM, бази данни и др. Компанията предлага анализ, консултации, тестване и изграждане на интегрирани информационни системи за управление на бизнеса. Благодарение на поддържането на дълготрайно партньорство с Oracle и силно мотивиран екип от консултанти и разработчици, компанията има няколко успешни проекта за изпълнение с корпоративни клиенти от различни индустрии, наблягащи на производствените процеси.

Консултантски услуги и поддръжка

TBI Info има солиден опит в проектирането и изпълнението на ИТ проекти, свързани с консултации, анализ и одит на информационни ресурси, изграждане на комуникационна инфраструктура, интеграция на софтуерни приложения, създаване и развитие на корпоративната ИТ архитектура, охранителни системи и решения за съхранение на данни. От началото на 2006 г.,  компанията е създала отдел подкрепа INSIS. INSIS е специализиран в застрахователната информационна система, използвана от нашия клиент Булстрад Виена Иншурънс Груп. Системата поддържа целия процес на регистрационна политика, премии, комисионни, резерви при изчисляване, както и общи застрахователни процеси.