In for the people

Новини

20/12/2016

С технологиите бизнесът ще се променя

cio-pic

Г-н Маслянков, наскоро отпразнувахте 14-ия рожден ден на Ти Би Ай Инфо. Какви са най-съществените постижения на компанията през годините?

– За 14 години преминахме през много и различни успехи. Още от създаването на Ти Би Ай Инфо компанията е златен партньор на Oracle, което само по себе си е голямо постижение. Развитието на Ти Би Ай Инфо заедно с вендор от мащаба на Oracle ни дава възможност много бързо да се докоснем до най-новите технологии, които навлизат на пазара на бизнес приложенията. Този процес предоставя възможността не просто да следваме тенденциите, а да полагаме основите на нововъведенията. Като ключов партньор на Oracle за България имаме възможност да експериментираме с технологии, които дори не са достъпни за клиентите по света – ние можем да тестваме нови приложения, да работим с тях и дори да ги развиваме.

А какви са били най-големите ви предизвикателства като мениджър?

– Едно от най-големите предизвикателства лично за мен бе през периода 2011-2013 г. – тогава увеличавахме персонала си двойно всяка година. Колкото и прекрасно да звучи това, да се управлява подобен бизнес растеж никак не е лесно, но ние съумяхме да запазим качеството на услугите си. Taзи година също бе изпълнена с големи предизвикателства и още по-големи постижения. Като пример бих посочил цялостното преструктуриране и преориентиране на компанията от работа предимно по вътрешни проекти за Vienna Insurance Group към доставчик на услуги и за външни клиенти. През 2016 г. съотношението на вътрешни и външни поръчки е приблизително 70 на 30%, като за 2017 г. очакваме пропорционално разпределението да достигне 50 на 50%.

Какви промени настъпват в очакванията на вашите клиенти на този етап?

– Не бих казал, че начинът, по който работим, се променя, защото ние винаги сме стояли много близо до клиента. Самите клиенти се променят, защото начинът, по който се прави бизнес, се променя. Тук имам предвид дигиталната трансформация или т. нар. четвърта индустриална революция. Дигиталната трансфор- мация означава, най-просто казано, всичко, което правим офлайн, да можем да го правим и онлайн. Всичко! Трябва постоянно да сме в крак с нещата, с иновациите. Колкото по-голям е един бизнес, колкото повече расте и засилва пазарните си позиции, толкова по-често се стига до момент, в който компанията се счита за непоклатима. Не трябва да се допуска тази грешка. За нас е ясно, че с технологиите бизнесът ще се променя, защото клиентите, които ще употребяват стоки и услуги в бъдеще, ще бъдат други, ще бъдат от ново поколение. Винаги ще има т. нар. disruptors, които ще се опитват да откраднат част от бизнеса на добре позиционираните и мудни компании. Идеята на дигиталната трансформация е компаниите да запазят своята гъвкавост и максимално бързо да преминат в технологично отношение на ниво, което е очаквано от клиентите на ХХI век, преди някой стартъп да е изпълнил тази задача.

Какви са вашите прогнози за развитието на сектора и технологичния пазар като цяло и в какви направления ще бъде фокусирана дейността на Ти Би Ай Инфо през 2017 г.?

– Вярвам в това, че всичко ще се движи все повече в онлайн посока и нещата ще се случват онлайн. Тенденциите и това, което се вижда на пазара, е всички големи технологични компании като Microsoft, Oracle, Amazon, SalesForce и т.н. да пренасочват усилията си в посока предлагане на продукти за управление на бизнеса само в облачни сървъри. Това е тенденция, която се наблюдава от няколко години. Всичко, което не се случва в облака, след няколко години просто няма да има стойност. Това е най-голямата промяна, която ни очаква по отношение на бизнес софтуера и не само. По данни на различни агенции през 2025 г. 85% от обслужването на клиенти ще се извършва без намесата на човек. Това са и направленията, върху които ще се фокусира дейността ни – мобилни технологии, облачни технологии, изкуствен интелект и др. Това е посоката, в която ще се развиваме.

14/12/2016

“Посоката, в която ще се развиваме ще бъде изкуствен интелект” – интервю с Юлиян Маслянков

jm

Как премина 2016 година за Ти Би Ай Инфо?

–           През изминалата година се случиха определени събития, които ни поставиха пред сериозното предизвикателство да преструктурираме компанията.  От предимно ориентирана към работа по вътрешни проекти за Vienna Insurance Group, компанията се позиционира и като доставчик на услуги на външни клиенти и успешно ИТ консултиране.  Ти Би Ай Инфо вече е достатъчно силна, за да се позиционира успешно на пазара. Когато работиш на свободния пазар, конкуренцията е по-интересна и ражда истински успешни компании. След всички положени усилия в тази посока, смея да твърдя, че сме на прав път, положили сме стабилни основи и очакваме да видим сериозно пазарно развитие през първото тримесечие на 2017 г.

–           Какво стои зад дългогодишното Ви успешно партньорство с технологичен гигант като Oracle?

–           Нашето партньорство се базира на много опит, развитието на Ти Би Ай Инфо, заедно с вендор от мащаба на Оракъл, ни дава възможност много бързо да се докоснем до най-новите технологии, които навлизат на пазара на бизнес приложенията. Този процес предоставя възможността не просто да следваме тренда, а да полагаме основите на нововъведенията. Като ключов партньор на Oracle за България, имаме възможност да опитваме неща, които дори не са достъпни за клиентите по света – ние  можем да тестваме нови приложения, да работим с тях и дори да ги развиваме.

–           Кои са най-големите предизвикателства, с които е трябвало да се справяте като мениджър през тези години?

–           Предизвикателствата в 14 годишната история на компанията са били много и от най-различен характер. През периода 2011-2013 година увеличавахме персонала си двойно всяка година. Колкото и прекрасно да звучи това, да се управлява подобен бизнес растеж никак не е лесно, но съумяхме да запазим качеството на предлаганите услуги.

През последната година най-голямото предизвикателство се оказа преструктурирането и стратегията ни за бизнес развитие. От компания, която е ориентирана предимно към предоставяне на услуги за своя собственик и партньор – VIG, Ти Би Ай Инфо се препозиционира и на пазара за външни клиенти, с цялото ноу-хау, което съпътства VIG. През 2015 г. съотношението на вътрешни и външни поръчки е бил 95% на 5%, през 2016 г. е приблизително 70% на 30%, а през идната г. очакваме пропорционално разпределението да достигне 50% на 50%.

–           Кои са постиженията, с които най-много се гордеете?

–         Радваме се на малките неща и това ни позволява да изпълняваме големите си цели. Това, с което лично аз се гордея през последната година е, че клиенти, които ние не сме търсили, сами търсят нас. Това показва, че нашите услуги са качествени и че това, което правим си заслужава усилията. Резултат, с който се гордея и считам за голямо постижение – клиентите сами се опитват да ни намерят, за да им доставим услуга, без сериозни инвестиции в маркетинг, предимно в следствие на лоялността на нашите клиенти и техните препоръки.

–           Какви промени настъпват в очакванията на вашите клиенти на този етап? Променя ли се начинът, по който работите с тях и как?

–           Не бих казал, че начинът, по който работим, се променя, защото ние винаги сме стояли много близо до клиента. Самите клиенти се променят, защото начинът, по който се прави бизнес, се променя. Тук имам предвид дигиталната трансформация или т. нар. четвърта индустриална революция. Дигиталната трансформация означава най-просто казано – всичко, което правим офлайн, да можем да го правим и онлайн. Всичко! Трябва постоянно да сме в крак с нещата, с иновациите. Колкото по-голям е един бизнес, колкото повече расте и засилва пазарните си позиции, идва момент, в който счита, че винаги ще продължава така. Не трябва да се допуска тази грешка. За нас е ясно, че с технологиите, утре бизнесът ще се прави по нов начин, защото клиентите, които ще употребяват каквито и да е стоки и услуги, ще бъдат други, ще бъдат от ново поколение.

Винаги ще има т. нар. disruptors, които ще се опитват да откраднат част от бизнеса на добре позиционираните и мудни компании. Идеята на дигиталната трансформация  е компаниите да запазят своята гъвкавост и максимално бързо да преминат в технологично отношение на ниво, което е очаквано от клиентите на 21-ви век., преди някой старт-ъп да е изпълнил тази задача.

–           Какви са Вашите прогнози за развитието на сектора и технологичния пазар  като цяло?

–           Вярвам в това, че всичко ще се движи все повече в онлайн посока и нещата ще се случват онлайн. Тенденциите и това, което се вижда на пазара, е всички големи технологични компании като Google, Oracle, Apple, SalesForce и пр. да пренасочват усилията си в посока предлагане на продукти за бизнеса, за управление на бизнеса само в облачни сървъри. Това е тенденцията, която се наблюдава от няколко години, но се засилва все повече. Всичко, което не се случва в облака, след няколко години просто няма да има никаква стойност. Това е най-голямата промяна, която ни очаква по отношение на бизнес софтуера и не само.  По данни на различни агенции, през 2025 г. 85% от обслужването на клиенти ще се извършва без намесата на човек.

–           В какви направления ще бъде фокусирана дейността на Ти Би Ай Инфо през 2017 г.

–           Дейността ще бъде фокусирана в направленията мобилни технологии, облачни технологии, изкуствен интелект и др. Това е посоката, в която ще се развиваме.

Tрябва да сме up to date, да сме в крак със случващото се. Според скорошна статистика едно 7 годишно дете е прекарало една година от живота си пред мобилно устройство – телефон, таблет и пр. Това дете след 15 години ще бъде потребител и ние трябва да сме готови да отговорим на неговите потребителски очаквания.

В момента в САЩ и Западна Европа, в една много голяма част от кол центровете на банки и телекоми, е внедрен изкуствен интелект – при обаждане от клиент, той не се обслужва от човек, а от робот, който разбира въпроса и отговаря адекватно на него. В следствие на това нуждата от ниско квалифицирани кадри ще бъде изместена от нуждата за по-високо квалифицирани такива.

Дейността в  Ти Би Ай Инфо вече е фокусирана в тези направления – да развива мобилни приложения и технологии.

Тази година направихме един пилотен проект за Булстрад живот, свързан със здравното осигуряване – B-Assist, с който много се гордеем. В момента водим разговори с още компании в групата, в които да мултиплицираме този продукт и да обхванем и други линии на бизнеса.

22/11/2016

TBI Info празнува своя 14-ти рожден ден

tbi-info

ИТ компанията TBI Info отбелязва своя четиринадесети рожден ден. Тя е създадена през ноември, 2002 г., по идея на Юлиян Маслянков, тогава ИТ директор на най-голямото пенсионно осигурително дружество в България – ПОК „Доверие“. Целта е да се създаде успешна българска компания, която да разработва програмни решения за управлението на небанкови финансови институции. Първоначално името и е „Доверие инфо“, като в последствие, при създаването на финансовата група TBI България е преименувана на TBI Info. От 2006 г. влиза в портфолиото на европейския застраховател Vienna Insurance Group, който в България е собственик на застрахователите с марката Булстрад и на ПОК „Доверие“.

Още от създаването й, TBI Info e златен партньор на Oracle, като успешното сътрудничество със софтуерния гигант продължава да се развива и в момента. През 2010 г., компанията започва активно сътрудничество с BIAC и се позиционира като надежден консултант с експертиза в застрахователни и софтуерни решения за фирмите от групата на VIG. След като се налага като партньор на BIAC, през 2012 г. TBI Info започва активно участие в различни проекти, свързани с внедряване на SAP за Vienna Insurance Group, което отваря сериозни перспективи пред компанията. Година след това, фирмата става дъщерно дружество на BIAC и се сертифицира по ISO 9001 и ISO 27001.

За 14 години, TBI Info зае и продължава да утвърждава своите позиции, като дейността й надхвърля границите на българския пазар и нейните решения и изградените професионалисти в областта на Software Development, Solution Architecture и Test Management работят по различни проекти във Виена и други градове на Европа, където групата има дъщерни дружества и активни проекти.  В сферата на корпоративната социална отговорност и развитието на човешките ресурси, TBI Info е една от малкото компании в страната и в IT сектора, които дават шанс,  чрез програмата „Нови работни места“ на безработни  младежи да се развият като специалисти и инвестира сериозни ресурси в обучението им, като даде перспектива и професия на хора без опит, но с желание и потенциал за развитие.