In for the people

Новини

29/08/2016

Екипът на TBI Info с нова благотворителна инициатива за SOS Детски селища

14123956_959383284188375_464257374_o

В следствие на благотворителна инициатива на служителите на TBI Info,  част от офис оборудването на фирмата бе дарено на SOS Детски селища. Повече от 15 бюра, 20 стола и 4 шкафа ще подпомогнат неправителствената организация, която от години подкрепя децата в нужда. С този жест служителитe на компанията показват съпричастност и осигуряват по-добра образователна среда за подрастващите в неравностойно положение.

Обзавеждането отпътува към два от центровете на организацията – в София и в Габрово, като част от него ще бъде използвано в офиса на SOS Детски селища, а друга част ще послужи за обзавеждане на 30 стаи в общежитие за нуждаещи се деца в кв. Овча купел в столицата.

Част от служителите на компанията взеха участие и в предаването на мебелите в централата на SOS Детски селища в София, като лично ги пренасяха и подреждаха по новите им места.

Това не е първата благотворителна инициатива на екипа на TBI Info. В началото на месец юни представителен отбор на компанията взе участие в благотворителния тийм билдинг Business Run, който бе посветен на каузата повече деца да останат със семействата си. Няколко месеца по-рано пък бяха дарени 14 компютъра в помощ на учебни заведения. В рамките на дарението, екипът на златния партньор на Oracle предостави един лаптоп за нуждите на малките възпитаници на ОДЗ „Детелина”; един лаптоп, за да бъде подсигурена работата на екипа по проекта „Работилница за репортери“, обучаващ ученици от 9 до 12 клас от училищата в общините Божурище, Сливница, Костинброд, Драгоман, Годеч и Своге;  пет преносими компютъра на учениците от СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище и още 7 лаптопа  за училище в нужда от гр. Болярово.

20/06/2016

Ускорете бизнеса си с Oracle и TBI Info

13435377_508722326004695_2292520418669878257_n

ОП „Иновации и конкурентоспособност” отваря възможности за финансиране на софтуерни решения за повишаване на ефективността

В динамичната и силно конкурентна бизнес среда, правилното управление на ресурси води до по-висока продуктивност, което подобрява крайните резултати. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” дава отличен шанс за подпомагане на микро, малки и средни предприятия в оптимизирането на процесите си на работа. Чрез нея фирмите ще могат да кандидатстват за най-висок клас решения, които обикновено са достъпни за големите компании.

За безвъзмездно финансиране по програмата могат да кандидатстват Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата (2013, 2014 и 2015 г.), реализирали са минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност.

Фирмите ще могат да кандидатстват с проекти за разработване, имплементация, сертифициране и ресертифициране на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

Пример за система за управление на ресурсите, която може да се финансира от оператовната програма, е Oracle E-Business Suite (ERP), чието внедряване намалява разходите на фирмата, като обхваща всички звена и бизнес процеси от живота на една компания. По този начин се избягват възможностите за допускане на грешки, тъй като целият процес по управлението и отчетността на фирмата се автоматизира.

При определяне на възможностите за кандидатстване и подготовка на проекта, фирмите, които желаят да получат финансиране по оперативната програма, могат да се обърнат за консултации към TBI Info. Компанията е официален партньор на Oracle за България и се занимава основно с разработка, внедряване и поддръжка на интегрирани софтуерни решения за управление на бизнеса. Като част от Vienna Insurance Group, TBI Info притежава нужния експертен потенциал и опит, с които да подпомогне своите партньори в процеса по идентифициране на нуждите от нов софтуер, разработване на техническите и проектни параметри и цялостната документация за кандидатстване за финансиране, както и пряката разработка и реализация на избрания продукт. Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в следните сфери – високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. Съфинансирането от ЕС е 70% за всички кандидати, независимо от категорията на предприятието. Минималният размер на финансиране е 50 000 лв., а максималният 391 166 лв.

16/06/2016

TBI Info спечели доверието на Белла България

b_c80f8dff0b013976ccc5c589d572c457

С още един голям клиент може да се похвали златният партньор на Oracle – TBI Info. Част от портфолиото на компанията вече е и Белла България AД. Най-големият производител на хранителни продукти в България и водещ представител на хранителната индустрия в Югоизточна Европа, опериращ на  повече от 20 пазара, повери внедряването на система за управление на ресурсите – Oracle E-Business Suite, на дъщерното дружество на Vienna Insurance Group – TBI Info.

За да бъде улеснена работата на най-новия клиент на компанията, експертите се заемат с анализ и оценка на настоящите софтуери, бизнес процеси, както и специфичните нужди на компанията. След това започва процесът по конфигуриране на системата и се преминава към ъпгрейд на модули, занимаващи се с дейностите по финансово-счетоводната дейност на фирмата, като общо счетоводство, вземания, задължения, дълготрайни активи, банки/каси; дейностите на компанията по пласмент и търговия, доставяне на суровини, материали, спомагателни материали и обслужване на дейността по водене и контролиране на складовите стопанства на фирмата.

Друга важна задача, пред която са изправени софтуерните специалисти е внедряването на Oracle Process Manufacturing – група от няколко модула, която обхващат цялостната дейност и управление на производствения процес в компанията. В тази група влизат следните модули:

  • Product Development – благодарение на него се въвеждат и управляват производствените, технологични процеси и рецепти;
  • Product Execution – автоматизира процеса по обработка на производствените задания от стартирането на заявката до засклаждането на готовата продукция;
  • Product Planning – обслужва краткосрочното и дългосрочното планиране;
  • Product Quality – обслужва процеса по следене на качеството.

Мнението на ръководителя на екипа, зает с внедряването на ERP за Белла България – Евгения Симеонова, е че чрез изграждането на автоматизирана интегрирана система, която обхваща цялостната дейност на компанията, ще се постигне повече прецизност и дълбочина на репортинга на компанията. По този начин ръководството ще има възможност да получава бърза, ясна и точна картина на състоянието на дружеството. Това от своя страна ще го улесни във взимането на решенията за бъдещето развитие на холдинга.

TBI Info ще поеме също така и частта с локализация и транслация на версия R12.2.5 според българското законодателство. По този начин фирмите, избрали да внедрят и работят с Oracle E-Business Suite ще могат да се отчитат пред данъчната администрация и да формират задължителните финансово-счетоводни отчети.

Тъй като до момента нямаше транслация на български език, TBI Info разработи собствена такава, с чиято помощ интерфейсът на Oracle E-Business Suite вече е преведен на български език.