In for the people

E-MAIL: JOB@TBIINFO.EU ТЕЛ.: 02/91 58 794; 0887 919 878Работа в TBI Info

Стажантска програма за програмисти

TBI Info организира стажантска програма, с която има за цел да обучи и подпомогне талантливи млади хора, като им даде старт в тяхната професионална кариера.

Продължителност на периода:
Стажантската програма е с продължителност от един до три месеца. През този период кандидатите трябва да бъдат на разположение не по-малко от 4 часа на ден между 9:00 и 18:00 ч.

TBI Info предоставя на стажантите си сума в размер на минимална работна заплата всеки месец.

Изисквания към кандидатите:
• Студенти, завършили трети курс в следните области: Компютърни науки, Информатика, ИТ или друга подходяща специалност;
• Познания и интерес в сферата на Java, JavaScript, CSS, SQL, JQuery, Bootstrap, Cloud technologies, работа с бази данни.
• Добро владеене на английски език;
• Комуникативност;
• Умение за работа в екип;

Процес на провеждане на стажантската програма:
В началото на програмата всеки стажант се запознава с фирмата, историята и традициите й. Навлиза в работния процес и се определят отговорностите му с помощта на наставник, който му помага и контролира изпълнението на поставените задачи. Графикът се съставя по усмотрение на стипендианта. Стажантите участват във вътрешни инициативи, стимулиращи креативното мислене и иновативни идеи. В края на програмата наставникът и стажантът оценяват степента на изпълнение на целите и ефективността на програмата. Всички участници получават специални сертификати за успешно завършена стажантска програма.

Документи за кандидатстване:
• Мотивационно писмо;
• Актуално CV;

Кандидатствай

Вашето име

Вашият Email

Допълнителна информация

CV*(разрешени формати: pdf|txt|doc|docx|xls|xlsx)

Мотивационно писмо (разрешени формати: pdf|txt|doc|docx|xls|xlsx)

Моля въведете кода за сигурност:
captcha