In for the people

E-MAIL: JOB@TBIINFO.EU ТЕЛ.: 02/91 58 794; 0887 919 878Работа в TBI Info

Стипендиантска програма за програмисти

TBI Info организира стипендиантска програма, с която има за цел да обучи и подпомогне талантливи млади хора, като им даде старт в тяхната професионална кариера.

TBI Info Ви кани да станете част от отговорния й екип, където ще имате възможност да придобиете ценни професионални умения, да докажете личностните си качества и да се потопите в приятната атмосфера на работната среда.

Продължителност на периода:
Стипендиантската програма е с продължителност до завършване и придобиване на квалификационна степен „Бакалавър“.
През този период TBI Info предоставя на стипендиантите си сума в размер на минимална работна заплата всеки месец.

Изисквания към кандидатите:
• Студенти, завършили трети курс в следните области: Компютърни науки, Информатика, ИТ или друга подходяща специалност;
• Познания и интерес в сферата на Java, JavaScript, CSS, SQL, JQuery, Bootstrap, Cloud technologies, работа с бази данни.
• Добро владеене на английски език;
• Комуникативност;
• Умение за работа в екип;

Процес на провеждане на стипендиантската програма:

В началото на програмата всеки стипендиант навлиза в работния процес и се запознава с отговорностите си с помощта на наставник, който му помага и контролира изпълнението на поставените задачи. Графикът се съставя по усмотрение на стипендианта, като не е задължително присъствието всеки ден. Стипендиантите участват във вътрешни инициативи, стимулиращи креативното мислене и иновативни идеи. В края на програмата наставникът и стипендиантът оценяват степента на изпълнение на целите и ефективността на програмата. Всички участници получават специални сертификати за успешно завършена стипендиантска програма.

Документи за кандидатстване:
• Мотивационно писмо;
• Автобиография;

Кандидатствай

Вашето име

Вашият Email

Допълнителна информация

CV*(разрешени формати: pdf|txt|doc|docx|xls|xlsx)

Мотивационно писмо (разрешени формати: pdf|txt|doc|docx|xls|xlsx)

Моля въведете кода за сигурност:
captcha