In for the people

O_EBizSuite12_clr
От началото на 2006 г. TBI Info разполага с консултантски екип за внедряване на ERP Oracle E-business Suite. Благодарение на дългогодишното партньорство с Oracle и мотивирания екип от консултанти и програмисти, фирмата има няколко успешно реализирани проекта за корпоративни клиенти от различни сфери на бизнеса. Към момента TBI Info е „Златен партньор“ на Oracle.

• Oracle E-Business Suite e интегрирана софтуерна информационна система (ERP), която се грижи за планирането и управлението на всички ресурси в едно предприятие – планиране, бюджетиране и контрол в областта на производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, проектите и счетоводната дейност. Има за цел да обхване всички звена и бизнес процеси от живота на една компания. Системата е напълно интегрирана, като информацията се въвежда веднъж и без допълнителна обработка (в реално време) се отразява във всички модули и подсистеми, като става достъпна за всички потребители.

• Oracle E-Business Suite замества традиционните счетоводни, складови, маркетингови и т.н. информационни системи, като ги обединява в единна, унифицирана програма, разделена на взаимосвързани модули според отделните сектори в едно предприятие. Предназначена е за автоматизиране на управлението и отчетността на фирмата.