In for the people

eloqua-logo

Софтуерът Oracle Eloqua е предназначен за маркетинг специалисти предимно в B2B сектора, като основна цел е да се автоматизира процеса по създаване на контакти. Базата данни на Eloqua запазва информация за клиентите си, служи за автоматично разпращане на имейли и SMS съобщения, както и за следене на уебсайт активности. Освен демографска информация, Eloqua запазва и следи поведението на потребителите, като създава профили с детайлна информация за всеки. Платформата разпраща автоматизирани мейлинги с персонализирано съдържание до клиентите на компанията, на база техните действия – например сваляне на брошура или вписване в регистрационна форма.

Oracle Eloqua може да се използва от маркетинг специалистите за развиване на голяма база данни от потенциални и настоящи клиенти, за проследяване на тяхното цялостно онлайн поведение, техните реакции на имейли и сайтове. Всички контакти получават оценка на активността и подходящия демографски профил. Обобщената информация, която системата осигурява, подпомага вземането на правилни маркетингови решения и действия, както и за изграждането на работещи процеси в продажбите.