In for the people

O_TaleoCloudService_clr
Oracle Taleo Business Edition Cloud Service

Цялостно решение за подпомагане на малки и средни предприятия относно подбор, наемане, управление, развитие и възнаграждение на най-подходящите служители за Вашия бизнес.
Oracle Taleo Business Edition дава нов поглед върху значимостта на правилния подбор, грижа и обучение на персонала, както и обвързаността на този процес с напредъка и постигането на целите на предприятието.
Състои се от модули, обхващащи различните етапи на процеса. Пакетът е в пряка помощ на Ръководителя Човешки Ресурси, както и на останалите мениджъри на предприятието.