In for the people

Работа в TBI Info

Тенденции в развитието на облачните технологии през 2018-а година

С настъпването на новата година редовна практика в компаниите от ИТ сектора и вътрешните отдели е да се зададат основните цели за предстоящата година. За да улесним този процес по отношение на облачния изчислителен модел, ще разгледаме тенденциите в развитието му и съобразно него ще дадем насоки за по-ефективното използване на облака.

Прогнози за промени

  1. Значителен растеж на облачните решения

Моделът „Софтуер като услуга“ (SaaS) предостави гъвкави и финансово атрактивни възможности на бизнеса и потребителите да опитат ранните облачни услуги. Развитието на инфраструктурата като услуга (Iaas) и платформата като услуги (PaaS) разшириха набора от облачни услуги в публичния и частния сектор. През 2018-а година очакваме още повече организации, които се стремят да опростят операции и да улеснят достъпа на клиентите си до предлаганите услуги, да се възползват от елементарната структура и високата ефективност на облаците. Според проучване на Cisco за бъдещето на облачните услуги тези решения ще продължават да се разгръщат и да се използват в световен мащаб за постигане на различни цели. Софтуерът като услуга заема първо място в класацията на най-използваните облачни технологии в света.

  1. Увеличаване капацитета на облачното съхранение

След като стигнахме до заключението, че облачните услуги са почти задължителен елемент за успешен бизнес, очакванията за 2018-а година са пространството за съхранение на данни да се увеличи експонентно. За да се сбъдне тази прогноза, доставчиците на услуги ще предоставят повече дейта центрове с по-голям капацитет за съхранение. В проучването на Cisco е изчислено, че общото количество съхранени данни на глобално ниво за 2017-a година е било около 600 EB (ексабайта). Предвижда се за 2018-a количеството да се увеличи до 1.1 ZB (сетабайта), което е приблизително двойно повече от разполагаемото за 2017-а пространство.

  1. Интернет на нещата (IoT) ще играе ключова роля

Въпреки че експертите в сферата очакват самостоятелно развитие на IoT, всъщност постоянните иновации при анализа на данни в реално време и облачните технологии ще избутат интернет на нещата на преден план през тази година. IoT разчита на комуникацията машина-машина, данните, процесите и как хората общуват с всичко около себе си. Облачните услуги ще имат съществено значение, защото концепцията за интернет на нещата прераства в комплексна система, целяща опростяването на всякакви видове взаимодействия.

  1. Множество нарушения на защитата на данните

Станахме свидетели как от Агенцията за национална сигурност на САЩ (NSA) показаха открито чувствителна информация заради грешна конфигурация на публичен облак, както и на атаката срещу компютри с операционна система Windows „WannaCry“. Все още щетите не са толкова големи, но през 2018-а година ще наблюдаваме експлозия от пробиви, предизвикани само защото някой е забравил да „заключи“ виртуалната врата. Хакерите не се възползваха от някаква непозната уязвимост, а просто използваха URL адреса за достъп.

  1. Поява на нови категории облаци

Въпреки че разделяме видовете облаци според разположението им на хибридни, публични и частни, както и multiclouds – смесването на два вида в една хетерогенна архитектура, често използваме термините неправилно. Причината за объркването на значенията е, че големите технологични предприятия се опитват да асоциират различни продукти и услуги с облачните технологии, като по този начин изменят значенията на често използваните жаргонни термини. Например версията на търговците за хибридни облаци представлява традиционни системи, обединени с публичен облак, а не сливането на публични и частни облаци. Освен това виртуализираните системи от сървъри често биват наричани частни облаци, въпреки че не са такива. Ще се наложи да бъдат измислени нови термини за новите модели.

  1. По-точна медицинска диагностика

Специалистите прогнозират, че с развитието на облачните технологии ще започне съхранението на данните от здравния статус на всеки човек, което, от своя страна, ще доведе до по-голяма прецизност при диагностицирането на определени болести или при влошаване на здравословното състояние на пациентите.

А ето и какви са нашите съвети, които ще ви помогнат да се адаптирате към новите тенденции в облачното пространство:

– Обърнете особено внимание на облачната сигурност. Както вече споменахме, се предвиждат по-чести пробиви в базите данни през настоящата година, което представлява съществен проблем. Много компании оставят части от облачното си пространство незащитени или не напълно защитени. Наблюдава се неправилно разпределение на данните, които имат нужда от криптиране и онези, за които това не е необходимо. Затова специалистите съветват да се преразгледат решенията за сигурност и да се въведат съответните подобрения.

– Препоръчително е да се изготви план за обучение на служителите на тема „Облачно пространство“ в две категории. Първата се отнася до специфичните доставчици на облачни услуги като Google, Microsoft и Amazon Web Services. Втората категория засяга цялостната представа за работа с облачни услуги в бизнес среда. В допълнение към тях служителите е добре да преминат и курс за придобиване на знания и умения като архитекти, разработчици, DevOp специалисти и оперативни специалисти с фокус върху облачните технологии.

– Всяка компания използва специфични за нея бази данни. Някои прехвърлят данните си на публичен облак, като използват същите бази данни като тези в инсталациите. В днешно време съществуват множество опции при облачните технологии, включително бази данни, които използват или не Тук обаче възниква въпросът дали компаниите избират най-оптималното решение за своя бизнес.