In for the people

Аутсорсинг на ресурси

Във връзка с изпълнението на много голям проект на собственика на Компанията – Vienna insurance group/BIAC, от три години осигуряваме аутсорсинг на ресурси от България за реализацията на проекта и неговото имплементиране. Проектът е за разработване на вертикални решения в SAP среда за нуждите на застраховането и е планиран и бюджетиран до 2022 г. Основните позиции, които са необходими са програмисти с АБАП, технически тестери, бизнес консултанти с експертиза в областта на застраховането, ръководители на проекти и др.