In for the people

Внедряване на решения

Внедряване на ERP решения (Oracle E-business Suite), CRM и вътрешни информационни сайтове

Интеграцията на ERP и CRM решения е приоритетна дейност на TBI Info. Благодарение на дългогодишното партньорство с Oracle и мотивирания екип от консултанти и програмисти, фирмата има няколко успешно реализирани проекта за корпоративни клиенти от различни сфери на бизнеса. От началото на 2006 г. TBI Info има консултантски екип за внедряване на ERP Oracle E-business Suite, а от 2009 г. – за Siebel CRM. И двете приложения на Oracle са водещи решения в областта на специализирания софтуер за управление на бизнеса, финансовите потоци и работата с клиенти. TBI Info има и натрупан опит в разработката на вътрешни информационни yеб-сайтове, ползващи база данни Oracle. Сайтовете имат много възможности за конфигуриране, гъвкав интерфейс и богат набор от менюта и подменюта, които могат да се обвързват логически.