In for the people

Консултантски услуги в сферата на ИТ и комуникациите

Ти Би Ай Инфо има солиден опит в изготвянето и реализирането на ИТ проекти, свързани с консултантски дейности, анализи и одити на информационни ресурси, изграждане на комуникационна инфраструктура, интеграция на софтуерни приложения, създаване и разработка на корпоративна ИТ архитектура, системи за сигурност и решения за съхраняване на данни.