In for the people

Поддръжка на информационни системи

От началото на 2006 г. във фирмата е изграден отдел за поддръжка на INSIS – специализирана информационна система, ползвана от нашия клиент ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. Системата обслужва целия процес по регистриране на полици, плащане на вноски, плащане на комисионни, регистриране на щети, изчисляване на резерви и всичко свързано с процеса на полиците по Общо застраховане. Системата разполага с голямо многообразие от справки. Служителите на отдела оказват съдействие на потребителите на системата за най-тежките операции в нея. Осигурява се поддръжка и доразвиване при необходимост на модул „Изплащане на комисиони на агенти“ – физически лица, както и на модул „Генериране на справки за КФН“, като справките могат да бъдат седмични, месечни, тримесечни и годишни. Осъществява се конфигуриране и настройване на всяка нова застраховка, поискана от клиента, както и се извършват всякакви промени по съществуващите застраховки, свързани с промените в Общите условия на застраховките. Има възможност за изработване на нестандартни справки, поискани от клиента. Извършват се допълнителни нестандартни доработки в сиситемата, поискани от клиента.