In for the people

Работа в TBI Info

HackFMI

4

Както обещахме, дойде време да ви разкажем как премина Хакатонът на ФМИ. Всички отбори имаха ясната нагласа да спечелят и да научат нещо ново.

Всеки от тях прие голямо предизвикателство като реши да изпробва нещо ново и амбициозно, например използване на различни технологии и методи за решаването на проектите. Повечето отбори представиха игри, което не беше лека задача в рамките на даденото им време и ресурс.

С помощта и съветите на менторите отборите бързо успяха да ориентират какво точно им трябва за технология и всеки беше подготвен да проучи при необходимост. Всички се представиха блестящо и положиха много труд.

За нас беше удоволствие да партнираме на събитието.

231 (1)