In for the people

Работа в TBI Info

HR тенденциите в IT сектора през 2018 г.

Даниела Илиева се занимава с HR в IT сектора от 4 години. Към момента тя заема длъжността специалист “Човешки ресурси” в TBI Info. Ето какви са нейните професионални наблюдения, относно основните тенденции в подбора на персонал за IT бизнеса.

DSC_4008

Смятам, че голяма част от HR тенденциите в областта на IT сектора се запазват и през 2018 г. На първо място, липсата на качествени специалисти все още представлява сериозен проблем. Организациите очакват кандидатите и служителите да притежават познания за Big Data, анализ на данни и изкуствен интелект, да имат усет към иновациите, но повечето академични програми са остарели и не обучават студентите съобразно технологиите на бъдещето.

Компаниите от IT сектора отговарят на този проблем по различни начини. В последните години все по-широко използвана практика конкретно за този бранш е привличането на специалисти от чужбина, включително и от страни извън Европейския съюз. Добрата новина е, че значително се улеснява и оптимизира тромавия досега процес по издаване на „синя карта“ за наемане на кандидати от страни извън ЕС. Въпреки това обаче този подход не би могъл да бъде устойчив във времето. Дългосрочното решение е вече взето – от 2017 година е въведено дуално обучение с IT насоченост. Бизнесът се обръща към средното образование, тъй като бройките в университетите в IT специалностите не достигат, като специалисти в областта прогнозират, че в рамките на 2-3 години учениците ще могат да станат програмисти.

Във връзка с подбора на кадри е важно да се спомене, че традиционните канали за подбор на кадри като сайтовете с обяви за работа вече не са толкова ефективни за сметка например на кариерните събития, на които специалистите по човешки ресурси имат непосредствен контакт с потенциални бъдещи служители. Това включва директно таргетиране с брошури с информация за компанията и свободните ѝ позиции, дни на отворените врати и други ангажиращи инициативи. Така нареченият „Headhunting” или директният подбор на кадри за мениджърски позиции също се отличава като успешен метод. Освен това дейностите по Employer branding допълват, а понякога дори заместват подбора.

Говорейки за IT специалисти, естествено е да откроим като най-ценени техническите им познания. В последно време обаче се набляга на това колко е важно специалистите и най-вече мениджърите на екипи да изградят в себе си т.нар. „меки умения“. В бързо променящата се и несигурна среда, особено видима в IT сектора, вече е необходимо те да притежават умения за управление на промяната и справяне с нетрадиционни ситуации, като основните такива са най-вече добрите комуникативни умения, които помагат да се прескочи комуникационната пропаст между програмистите и клиентите, а също и способност за преодоляване на конфликти.

Предизвикателствата пред HR-ите в IT бранша не се решават с намирането на качествени кадри, специфично е и управлението на тези кадри. С всяка изминала година все повече се усеща новата реалност, а именно че не компанията управлява програмистите и IT специалистите, а те – нея. Те диктуват правилата, демонстрирайки нужда от непрестанни предизвикателства, смисъл в работата и интересни проекти. Не познават ограничения и лесно могат да напуснат работа. Логично, от организациите се очаква да предлагат все по-гъвкави и привлекателни условия на работа на фона на острата нужда от кадри и съответно борбата за тях.

Относно ролята на HR-а в IT бранша, фокусът се разширява. Действителността и безпощадната конкуренция в бранша изискват от HR специалистите все повече да разбират бизнеса на организацията и нейните цели, а не само да са насочени към удовлетворяване потребността от човешки ресурси и грижата за тях.