In for the people

Работа в TBI Info

TBI Info обявява партньорството си с Creatio, лидер в управлението на бизнес процеси, автоматизация и CRM

Creatio, TBI Info

TBI Info и Creatio споделят общи ценности за върхови постижения, опит и иновации. Те се ангажират да предоставят на клиентите интелигентна платформа за управление на връзките с клиентите и бизнес процесите, които помагат на компаниите да управляват цялостното клиентско преживяване и да ускорят продажбите, маркетинга, обслужването и операциите.

Първата стъпка на това партньорство е да се даде възможност за бърза дигитална трансформация на всички фирми, които се борят с COVID-19. Това ще помогне за спасяването на работни места и запазването на непрекъснати бизнес операции. TBI Info и Creatio предлагат 6 месеца безплатен достъп до 1 октомври 2020 г. за Creatio Service Edition – CRM платформа, призната от световни анализатори. Освен това TBI Info удвоява усилията си в подкрепа на българските компании чрез безплатни ИТ консултации, които ще им позволят да достигнат до дигиталната трансформация по-ефективно. След приключване на пандемията и двете компании ще продължат да осигуряват важни технологични иновации за оптимизация на бизнеса.

„В условията на несигурност всеки бизнес трябвада увеличи усилията си за осигуряване на непрекъснати бизнес операции, отлично обслужване на клиентите, както и още по-висока оптимизация на продажбите и маркетинга. Силно се препоръчва да управлението им в автоматизирана система, която дава смисъл на данните, с които компанията разполага. Ефективното управление на бизнес процесите означава също адаптиране на стратегията и подобряване на разходите с по-малко усилия. Знаейки това, ние поемаме отговорност и предоставяме допълнителна подкрепа на организациите, като им предоставяме безплатен достъп до така необходимата техническа оптимизация в контекста на COVID-19 “, заяви Юлиян Маслянков, Изпълнителен Директор на TBI Info.

SaaS пазарът ще надмине 278 милиарда долара до 2021 г., а интелигентното управление на бизнес процесите и CRM решенията ще ускорят дигиталната трансформация на компаниите, предоставяйки им необходимото ниво на гъвкавост и възможност за непрекъснати иновации, за да отговорят на нуждите на все по-взискателните клиенти.

Creatio и TBI Info знаят, че живеем в свят, в който всяка бизнес идея може да бъде автоматизирана за минути. За да бъде приложена тази концепция, Creatio осигурява CRM платформа за управление на процесите, която не изисква никакви технологични познания от страна на компаниите, които я ползват. За разлика от традиционните CRM системи, Creatio позволява на предприятията да управляват ключови бизнес процеси ефективно и да подобрят маркетинга, продажбите, услугите и оперативната си дейност.

„В днешната силно конкурентна бизнес среда все повече и повече компании изискват интелигентни решения за управление на CRM и управление на бизнес процеси, за да им помогнат да оптимизират процесите, насочени към клиентите, и да получат истинско конкурентно предимство за увеличаване на печалбите и по-ефективно ангажиране на своите клиенти. Със стратегически съюз на TBI Info и Creatio, повече бизнеси по света ще имат възможност да се възползват от най-добрите инструменти, предназначени да оптимизират, организират и ускорят ключовите бизнес процеси “, заяви Алекс Дончук, Директор на Global Channel в Creatio.

Creatio Service free promotion TBI Info