About us

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ПРОГРАМИСТИ

TBI Info организира стажантска програма, с която има за цел да обучи и подпомогне талантливи млади хора, като им даде старт в тяхната професионална кариера.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СТАЖА

Стажантската програма е с продължителност от един до три месеца. През този период кандидатите трябва да бъдат на разположение не по-малко от 4 часа на ден между 9:00 и 18:00 ч. TBI Info предоставя на стажантите си сума в размер на минимална работна заплата всеки месец.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

  • Студенти, завършили трети курс в следните области: Компютърни науки, Информатика, ИТ или друга подходяща специалност
  • Познания и интерес в сферата на Java, JavaScript, CSS, SQL, JQuery, Bootstrap, Cloud technologies, работа с бази данни
  • Добро владеене на английски език
  • Комуникативност
  • Умение за работа в екип

ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА

В началото на програмата всеки стажант се запознава с фирмата, историята и традициите й. Навлиза в работния процес и се определят отговорностите му с помощта на наставник, който му помага и контролира изпълнението на поставените задачи. Графикът се съставя по усмотрение на стипендианта. Стажантите участват във вътрешни инициативи, стимулиращи креативното мислене и иновативни идеи. В края на програмата наставникът и стажантът оценяват степента на изпълнение на целите и ефективността на програмата. Всички участници получават специални сертификати за успешно завършена стажантска програма.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Мотивационно писмо
  • Актуално CV