ТБИ Инфо АД дари компютърна техника в подкрепа на Асоциацията на родители на деца с бъбречни заболявания

ТБИ Инфо АД дари компютърна техника в подкрепа на Асоциацията на родители на деца с бъбречни заболявания.

message

Компютърната техника ще бъде използвана в детския кът на Център по детска хемодиализа към Отделение по хемодиализа на СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“ – единственият център, който е лицензиран за извършване на хемодиализа на деца – от бебета до 18 годишна възраст. В центъра се наблюдават и деца, на които е извършена трансплантация на бъбреци.

center

Дарението от името на центъра прие доц. Митева – Началник на отделение по хемодиализа.

donate

Асоциацията на родители на деца с бъбречни заболявания е създадена през 2010 г. – Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване, в отговор на предизвикателствата пред които родителите на деца с бъбречни заболявания се изправят при отглеждането на децата си и когато се опитват да защитават техните права.

Основен приоритет на неправителствена организация е да осигури подкрепяща среда, която да даде равни шансове на децата с бъбречни увреждания за реализация и качество на живот. Познавайки добре проблемите и трудностите, пред които се изправят родителите на деца с тежки здравословни проблеми – престои в медицинските заведения, специални грижи за отглеждане на децата, формално работеща система за социално подпомагане, липса на реално интегрирано образование за децата с тежки заболявания, недоверие в хората с хронични заболявания, от асоциацията активно участват и влияят на политиките, които имат отношение към благоденствието на децата ни.

„Резултатът от дейността на Асоциацията е постигането на високо качество на живот на децата с бъбречни заболявания –  щастливи деца, които се обучават, имат шанс за реализация, получават модерна медицинска подкрепа, имат приятели, мечти, спортуват. Деца, които скоро ще бъдат способни и активни възрастни. В TBI Info сме щастливи, че подпомагайки организацията, можем да допринесем за подобряването на живота на тези деца и призоваваме всеки, който иска да ги подкрепи, да се свърже с Асоциацията на официалния им уебсайт http://www.rdbz.org/.“