Sirma InsurTech представи иновативното застрахователно решение „Sirma InSuitе“

Sirma InsurTech представи пред широка международна аудитория своето иновативно застрахователно решение „Sirma InSuitе“, което покрива основни застрахователни процеси в животозастраховането, общото застраховане и здравното осигуряване.

Официалното представяне на новия продукт за европейския пазар се състоя на 2 ноември 2022 г. по време на онлайн събитието: „INSURANCE INDUSTRY: ‘Insure’ your customer excellence with no-code“, организирано от Sirma InsurTech, съвместно с глобалната компания за low-code/no-code CRM системи и решения за автоматизиране и управление на бизнес процеси Creatio.

Приложението на Sirma InsurTech „Sirma InSuitе“ е насочено към застрахователни компании и институции, брокерски фирми и банки от всякакъв размер, които искат да дигитализират, оптимизират и автоматизират своите работни процеси. Интеграцията на приложението подобрява оперативната ефективност и осигурява най-високо качество на обслужване на клиентите на организациите.

„Sirma InSuitе“ предлага цялостни решения за управление на полици и искове, както и широк набор от съпътстващи подпроцеси, свързани с обслужването на клиентите и следпродажбеното администриране. Част от решението е и конфигурационен модул за проектиране, описание и настройване на предлаганите продукти и правилата, които трябва да следват процесите в приложението. Модулът осигурява голяма гъвкавост при залагането на параметри, дори на най-специфичните продукти, което позволява лесна последваща автоматизация на процесите на обслужване.

Сред предимствата на „Sirma InSuitе“ са и че може успешно да функционира като отделно решение за администриране на конкретни процеси или да бъде интегрирано във вече съществуващи основни и счетоводни системи. По този начин приложението може безпроблемно да се превърне в част от всяка изградена екосистема. Решението се интегрира лесно и с портали и мобилни приложения за самообслужване. Базирано е на no-code платформата на Creatio, като облачно и силно защитено решение, но може да се инсталира и локално. Sirma InSuite официално е част и от платформата Marketplace на нашия партньор Creatio.

Ако искате да научите повече за Sirma InSuite, можете да се свържете с нас през формата за контакт на сайта, на телефон +359 888 313 005 или на office@sirmainsurtech.com.

Запис от събитието може да видите, като се регистрирате безплатно ТУК