Бизнес лидери обсъдиха no-code тенденциите за автоматизиране на работни процеси на „Lunch & Learn“ среща в София

Българската ИТ компания за разработка и внедряване на технологични решения за управление на бизнеса Sirma InsurTech и глобалната технологична компания за low-code/no-code CRM системи и управление на бизнес процеси Creatio бяха домакини на бизнес среща и обяд „Lunch & Learn“, предназначена за лидери във финансовата и застрахователна индустрия.

В събитието, което се проведе в гр. София в началото на декември, участие взеха представители от висшия мениджмънт на finserv и застрахователния сектор, и топ експерти от други бизнес сфери, които обсъдиха текущите технологични тенденции и как no-code подходът за разработка на бизнес софтуер може да помогне на компаниите лесно и бързо да се трансформират и да въвеждат иновации.

Илия Видиш, мениджър „Клиенти“ в сферата на финансовите услуги в Creatio, запозна аудиторията с най-добрите практики за автоматизиране на работни процеси и CRM с интелигентната и достъпна no-code платформа на Creatio:

„Creatio предоставя пълен набор от продукти за маркетинг, продажби и услуги, интегрирани в една CRM платформа. Мисията ни е да предоставяме решения, с които компаниите да могат да конфигурират своята автоматизация, според актуалните за бизнеса нужди, без това да изисква специални ИТ умения и дълъг процес по разработка и внедряване на процеси. С Creatio всяка бизнес идея може да бъде автоматизирана за минути – изграждате приложения от нулата, използвайки сглобяеми елементи на принципа на построяване с „лего блокчета“ и имате възможността с един клик, да внедрявате в процеса на проектиране над 750 допълнителни пазарни приложения, различни свързващи елементи и шаблони.“

Как no-code подходът може да помогне за подобряване изживяването на клиентите и да доведе до доказан успех на компаниите, нагледно разказа Николай Карпузов, CIO на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД. Благодарение на внедряването на no-code платформата Creatio, компанията успява да повиши оперативната си ефективност, да подобри удовлетвореността, задържането на клиентите и да утрои броя на осигурените лица, без да се налага да наема допълнително оперативен персонал:

„Да управляваш здравен бизнес означава висока честота на итерация с клиенти, които обикновено не могат да чакат, а се нуждаят от своевременно обслужване и персонализиран подход. Първоначално целта, която си бяхме поставили с внедряването на Creatio, беше да обслужваме клиентите си по-бързо и да отворим различни канали, по които те да достигат до нас. Дигитализирането и автоматизирането на процесите по обслужване се отрази положително върху ефективността на служителите ни в бек-офиса, което повлия положително и върху разходите ни. За три години бизнесът ни нарасна три пъти, като брой застраховани лица, които обслужваме ежедневно и благодарение на автоматизацията успяваме да го правим по-бързо и по-качествено, без нуждата да увеличаваме персонала. Надскочихме и най-смелите ни очаквания – към момента 85% от исковете за щети постъпват онлайн и се завеждат автоматично, което скъсява времето за разглеждане и обработка на застрахователните претенции – ако преди клиентите ни чакаха по десет дни, то сега процедурата отнема не повече от три!“

Дейвид Шакназаров, ръководител корпоративни продажби в Creatio, изтъкна пред аудиторията, че сред основните предизвикателства за трансформация на бизнеса, е взимането на решение от топ-мениджмънта да промени с години установени практики в компанията:

„Това решение често всява страх и изисква време, да се приеме като правилен избор от служителите на всички нива в организацията. Промяната в случая обаче означава оптимизация, което носи единствено ползи и нови възможности. За да се постигнат резултати, не е необходимо да се инвестира непременно в много скъпи решения и да се вземат резки завои. Нашият опит показва, че с правилните технологични решения, като Creatio, могат да се правят последователно малки стъпки, в преследване на големите стратегически цели.“

На събитието бе представено и иновативното решение на Sirma InsurTech „Sirma Insuite“, което дигитализира, оптимизира и автоматизира основни работни процеси в животозастраховането, общото застраховане и здравното осигуряване.

 „Нашето решение е базирано на no-code платформата на Creatio, което позволява на компаниите, които го използват, да бъдат изключително гъвкави в постоянно променящата се бизнес среда. Те ще могат да се възползват от всички предимства, които разработката „без код“ предлага и да се насладят на резултатите, в следствие имплементирането на такава технология – а именно подобрена оперативна ефективност и най-високо качество на обслужване на своите клиенти.“, сподели Юлиян Маслянков, изпълнителен директор на Sirma InsurTech и допълни: „Sirma InSuite може да функционира изцяло като отделно решение за администриране на конкретни процеси или да бъде интегриранo във вече съществуващи системи. С него безпроблемно и ефективно управлявате целия жизнен цикъл на застрахователните полици, както и широк набор от съпътстващи подпроцеси, свързани с обслужването на клиентите и следпродажбеното администриране.“

Организаторите на събитието обявиха и специална „No-Code Magic“ промоция за всички настоящи и бъдещи клиенти на Creatio. Всички заинтересовани ще могат да се възползват от уникалната възможност да се насладят на повишена възвръщаемост на инвестициите за внедряване и притежание на no-code платформата на Creatio, като се свържат до 24 декември 2022 г. с официалния представител на Creatio за България Sirma InsurTech на www.sirmainsurtech.com

Заявете демо на low-code/no-code платформата на Creatio тук.